Trafikalt grunnkurs

Trafikalt Grunnkurs :

trafikalt grunnkurs drammen

Trafikalt grunnkurs – Klasse B, M, S, T og BE

Alle må nå ha trafikalt grunnkurs før øvelseskjøring

Kurset består av 4 kvelder hvorav en er førstehjelp. Når kurset er gjennomført vil du få et bevis som du, sammen med godkjent legitimasjon med bilde, må ha med under kjøring. I tillegg kommer mørkekjøringsdemonstrasjon, denne tas i vinterhalvåret. De elevene som tar det trafikale grunnkurset utenfor mørketiden må gjennomføre mørkekjøringsdemonstrasjonen før 31.januar året etter.

Gyldighet ift. mørkekjøring

Hvis du ikke har gjennomført mørkekjøringsdelen, vil retten til å øvelseskjøre kun være gyldig frem til og med 31. oktober samme år. Dette vil fremgå av beviset. Når mørkekjøringsdelen er gjennomført, vil det ikke være noen tidsbegrensning på beviset.

Hvor gammel må jeg være?

Alle personer over 25 år kan øvelseskjøre, og starte opplæring ved trafikkskole uten å ha tatt trafikalt grunnkurs. Personer over 25 år trenger kun førstehjelp og mørkekjøringsdelen. Man må allikevel under øvelseskjøringen kunne dokumentere med godkjent legitimasjon med bilde at man er over 25 år.

Har du spørsmål? Kontakt oss eller stikk innom våre lokaler i Drammen.

Del med andre!