Priser

Varsel om prisøkning kl B/Baut fra 15. september 2022

Klasse B

KLASSE BPRISER ( 15/9 2022 )
Kjøretime Kr 740,-
Pakke à 10 timer (Betales i sin helhet før start)Kr 7 250,-
Leie av bil til førerprøven Kr 2 550,-
OBLIGATORISKE KURS/TIMER:
Trafikalt grunnkurs (obligatorisk for de under 25 år - inkl Førstehjelp)Kr 1 900,-
Førstehjelp (1 kveld 4 t à 45 min - Gjelder de over 25år) Kr 850,-
Mørkekjøringsdemonstrasjon (Obligatorisk i perioden 01.11 - 15.03)Kr 1 800,-
Veiledningstimer (2 stk à 45 min) Kr 1 480
Sikkerhetskurs på bane - Glattkjøring
(+ Baneleie til NAF)
Kr 4 700,-
Sikkerhetskurs p veg 13 t - Landeveiskurs (4-delt)Dag 1 Kr 4 850,-
Dag 2 Kr 3 950,-

Gebyrer Klasse B

GEBYRER KLASSE BPRISER VED OPPMØTEPRISER SELVBETJENING
Baneleie til NAF - Glattkjøring
Kr 1 350,-
Fakturagebyr Kr 30,-
TIL STATENS VEGVESEN:
Teori eksamenKr 350,-Kr 320,-
Praktisk prøve Kr 1 150,-Kr 1 110,-
Produksjon av førerkort Kr 200,-Kr 90,-
Foto digitalKr 70,-
TEORI:
Teori tentamen - testKr 30,-
Teoribok "veien til førerkortet"Kr 310,-
CD-plateKr 710,-

Opplæringspakke Klasse B

OPPLÆRINGSPAKKE med FørerprøveKr 18 450,- inkl Baneleie til NAF - Glattkjøring
- Obligatorisk 2 veiledningstimer
- Obligatorisk sikkerhetskurs på bane - Glattkjøring
- Obligatorisk sikkerhetskurs på veg - Landeveiskurs
Fakturagebyr kr 30,-

OPPLÆRINGSPAKKE uten Førerprøvekr 15 950,- inkl Baneleie til NAF – Glattkjøring
- Obligatorisk 2 veiledningstimer
- Obligatorisk sikkerhetskurs på bane - Glattkjøring
- Obligatorisk sikkerhetskurs på veg - Landeveiskurs
Fakturagebyr kr 30,-

Betalingsvilkår:
* 50% betales ved start – 50% betales FØR sikkerhetskurs på vei.
(Forbehold om prisendringer).
* Innhold i pakken må være benyttet innen 1-et år fra startdato.
* Ubenyttet del av innbetalingen(e) refunderes ikke. Opplæring utenom pakkeavtalens gyldighet, betales med ordinære priser.

Klasse BE/Kode 096

KLASSE BE/KODE 096 (Henger)OPPLÆRINGSPAKKE
Klasse BE m/oppkjøring - Gjelder for henger inntil 3 500kgKr 8 500,-
Klasse B kode 096 - Gjelder bil og tilhenger inntil 4 250kg Kr 5 850,-
BE uten Lastsikringkr 7 700,-
Kode 96 uten Lastsikring
kr 5 100,-
Kjøretime Kr 900,-

Gebyrer klasse BE/Kode 096

GEBYRER KLASSE BE/KODE 96PRISER VED OPPMØTEPRISER SELVBETJENING
TIL STATENS VEGVESEN:
Teori eksamenKr 350,-Kr 320,-
Praktisk prøve kr 1 030,-Kr 1 000,-
Produksjon av førerkort Kr 200,-Kr 90,-
Foto digitalKr 70,-

Båt

BÅTFØREROPPLÆRINGPRISER
BåtførerkursKr 2 250,-
Spesielle Emner (f.eks Navigasjon)Kr 900,-
Båtfører Eksamen (Betales til Norsk Test)Kr 792,-
Ny Prøve – Ikke bestått (Betales til Norsk Test)Kr 417,-

Del med andre!